BUdova J&T Banky mood

Odpovědnost

Building excellence.
Enriching life.

Budova J&T Banky mood

Odpovědnost

Building excellence.
Enriching life.

Pomáháme obohacovat
život nás všech

Jsme součástí života tady a teď, a proto vnímáme velký závazek vůči našemu okolí, životnímu prostředí i lidem. Podporujeme jednotlivce a projekty, které nám dávají smysl a které by bez našeho přispění často nemohly existovat. Důležitost přikládáme hlavně aktivitám s pozitivními dopady na dlouhodobý udržitelný rozvoj. Aktivně podporujeme inovativní projekty a výjimečné talenty v oblasti kultury, sportu, umění, ale i sociální a akademické sféry. Důkladně vybíráme, koho a jakým způsobem podpoříme, často se díváme tam, kam jiní nevidí nebo vidět nechtějí. Vznikají tak dlouholetá silná pouta i osobní přátelství.

Investujeme zodpovědně
a v souladu s ESG kritérii

Kritéria zodpovědného investování ESG (Environmental / Social / Governance) začleňujeme do našeho podnikání už dlouho. Jsou jádrem našeho přístupu k rozvoji kancelářských a městských víceúčelových budov. Naše stavby splňují přísná kritéria certifikace LEED GOLD, kterými mimo jiné naplňují podstatu ekologické politiky ve stavebnictví. S ní se pojí třeba uplatňování vysokých nároků v oblasti udržitelného designu, konstrukce nebo provozu, které ve finále vedou k maximální energetické efektivitě a minimální uhlíkové stopě.

Podporujeme

Paměť národa

Post Bellum

Naši podporu do oblasti sociální odpovědnosti směřujeme k těm, kteří skrze svědectví pamětníků ukazují, že náš současný život ve svobodě byl vykoupený osobními zápasy předchozích generací s totalitními režimy. Společnost Post bellum zaznamenává ve své databázi Paměť národa vzpomínky lidí, kteří prožili války a totality v 20. století. Nabízí tak pohled na dějiny z perspektivy osobních zkušeností. Post bellum zároveň organizuje pomoc potřebným pamětníkům, ale také lidem, jejichž práva jsou i v 21. století ve světě pošlapávána. Mezinárodní archiv Paměti národa je jednou z nejrozsáhlejších otevřených databází svědeckých výpovědí a obsahuje vedle záznamů tisícovek českých příběhů také stovky zahraničních nahrávek.
Ing. arch. David Chmelař

České centrum mezinárodního PEN klubu

Naši podporu v oblasti sociální odpovědnosti firem orientujeme tam, kam konzumní svět zavítá jen stěží, a přesto činnost těchto aktérů významně kultivuje společnost. Mezinárodní PEN klub je celosvětové sdružení spisovatelů založené v roce 1921 v Londýně. Ten český založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je každé dva roky udělována cena nesoucí jeho jméno. Dnes sdružení zahrnuje také žurnalisty a historiky a pojí se se jmény jako Jaroslav Seifert nebo Václav Havel. Je nám ctí, že můžeme podporovat ušlechtilou myšlenku PEN klubu spjatou s edukací a duševním rozvojem lidí v celé České republice.
#9801

Zvon #9801

Přesně 9801 zvonů z celých Čech a Moravy přetavili nacisti během druhé světové války ve zbraně. Cílem iniciativy #9801 je vytvořit symbolický zvon o hmotnosti 9801 kilogramů, který bude jako umělecké memento umístěn na Rohanském ostrově. Právě zde byly zvony před svým zničením shromážděny. Podporovat projekty se silnou myšlenkou nám dává smysl, navíc v lokalitě Rohanského nábřeží již léta působíme. Zvon 9801 je pro nás symbolem odkazujícím k historii i připomínkou současných bezpráví. Na jeho vznik jsme přispěli částkou 3 000 000 Kč.
HC Kometa Brno
Rugby Club Tatra Smíchov
Architecture week

„Zastáváme odpovědné konstrukční postupy, které jsou přínosem pro životní prostředí, zaměstnance, nájemce i investory.“

Kontakt

J&T Real Estate

J&T REAL ESTATE CZ, A. S.

Společnost vedená
u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 14075
IČ: 28255534
DIČ: CZ28255534

Sídlo firmy

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
+420 221 710 561
info@jtre.cz

Copyright 2022 jtre.cz. Všechna práva vyhrazena.

Developed and designed by Wextra.cz

Building excellence.
Enriching life.